Chevrolet Cruze Minorchange กับเทคโนโลยีเพื่อความประหยัด สามารถเติม E85 ได้แบบคู่แข่งแล้ว โดยนำมาจับแต่งหน้าทาปากใหม่ เพิ่มความหรูหรายิ่งขึ้น

พฤษภาคม 29, 2013 by
Filed under: Cruze 

Chevrolet Cruze Minorchange กับเทคโนโลยีเพื่อความประหยัด สามารถเติม E85 ได้แบบคู่แข่งแล้ว
โดยนำมาจับแต่งหน้าทาปากใหม่ เพิ่มความหรูหรายิ่งขึ้น

25560529-110452.jpg

Comments

Comments are closed.