การประกวดร้องเพลง Chev Viriyah Singing Contest ครั้งที่ 1

สิงหาคม 23, 2011 by
Filed under: ไม่มีหมวดหมู่ 

การประกวดร้องเพลง “Chev Viriyah Singing Contest ครั้งที่ 1”

เชิญร่วมประกวดร้องเพลง เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติยศ สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 18 กันยายน 2554 ที่เชฟโรเลตวิริยะกรุ๊ปทุกสาขา

– ประเภทเยาวชน (ระดับชั้นประถมศึกษา)

– กิจกรรมศูนย์บริการเชฟโรเลต สาขาโพธิ์แก้ว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

1.ประเภทการประกวด

– ประเภทเยาวชน

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

– เยาวชนชาย – หญิง

– อายุไม่เกิน 12 ปี ณ วันประกาศรับสมัคร

2.วัน เวลาการรับสมัครและการประกวด

– รับสมัคร ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2554 ไป ถึง วันที่ 10 กันยายน 2554 Download ใบสมัครได้ที่ www.chevroletviriyah.com และ http://facebook.com/chev.viriyah

– ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมแผ่น Demo ที่ เชฟโรเลต 4 สาขา ได้แก่ โพธิ์แก้ว, นวมินทร์, ศรีนครินทร์ และพัฒนาการโดยติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ฝ่ายบุคคลประจำศูนย์บริการ- จัดประกวด ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 และ เวลา 10.00-16.30 น. ณ ศูนย์บริการเชฟโรเลตสาขาโพธิ์แก้วแขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

เอกสารที่ใช้ในการประกวด

(1) บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน(กรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)

(2) รูปถ่าย ตามสไตล์ พอเห็นหน้าชัดเจน ขนาดโปสการ์ด การกรอกข้อความในใบสมัครควรกรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจน ทั้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

3.วิธีการประกวด

3.1 ให้ผู้เข้าประกวดร้องเพลง ไทยสากล หรือ เพลงสากล 1 เพลง ต่อ 1 รอบการประกวดกรณี ผู้เข้าประกวดได้รับทราบกำหนดการเข้าประกวดแล้วแต่ไม่สามารถเข้าประกวดได้ถือว่าสละสิทธิ์

3.2 ให้ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมไฟล์ดนตรีประกอบ (Audio) ที่ต้องการประกวด 2 เพลงทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในจังหวะการประกวด ผู้เข้าประกวดควรส่งมอบไฟล์ดนตรี (ทั้ง 2 เพลง) คือรอบแรกและเพลงในรอบชนะเลิศ ก่อนถึงวันประกวดอย่างน้อย 3 วัน

3.3 ให้ผู้เข้าประกวดมารายงานตัวในบริเวณสถานที่จัดงาน เวลา 9.00 น. ก่อนการเริ่มการประกวด

4.รางวัลในการประกวดได้รับโล่ห์รางวัล และเงินรางวัล

4.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 พร้อมโล่ห์รางวัล

4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 พร้อมประกาศนียบัตร

4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 พร้อมประกาศนียบัตร

4.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 2,000 พร้อม ประกาศนียบัตร

5.การตัดสินการประกวดผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวด ถือเป็นที่สุด

6. เงื่อนไขอื่นๆ

หลักเกณฑ์ใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนี้ ถือว่าไม่ใช้กติกาบังคับ การประกวดเน้นความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน เน้นความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดที่จะกระทำได้ (สิ่งใดที่มิได้ห้ามไว้ถือว่าทำได้)

7. ผู้ประสานงาน

– คุณมนัสนันท์ รูปทรง

– คุณอณิมา บุญเต็ม

โทร. 02- 6450510-39 ต่อ 1612 มือถือ 084-0887032 และ 086-8108246

Mail : crm@chevvgroup.com
8.การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของการจัดประกวด และข่าวสารต่างๆสามารถติดตามได้ที่ www.chevroletviriyah.com และ http://facebook.com/chev.viriyah

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

Comments

Comments are closed.